Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 2/12/2021

Cổ phiếu SSI nổi bật nhất hôm nay khi giảm giá khá mạnh, dẫn đầu về giá trị giao dịch, trong Top 5 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 7 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật tuần 31/5-4/6/2021

Cổ phiếu LPB nổi bật nhất tuần này khi giá tăng hơn 19%; trong Top 7 về giá trị giao dịch, Top 6 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 10 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 15/4/2021

Hai cổ phiếu HPG và STB nổi bật nhất hôm nay khi thay nhau dẫn đầu giá trị và khối lượng giao dịch nhiều nhất trên HOSE. 

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 16/3/2021

Cổ phiếu ngày 16/3/2021: Top 10 tăng giá mạnh nhất, giảm giá mạnh nhất, thanh khoản nhiều nhất, nước ngoài mua/bán ròng nhiều nhất.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube