Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 25/1/2022

Cổ phiếu LPB nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần, trong Top 10 về giá trị giao dịch, Top 4 về khối lượng giao dịch và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 24/1/2022

Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, trong Top 4 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 3 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 25/10/2021

Cổ phiếu dòng thoái vốn như BVH, BMI, NTP nổi bật nhất hôm nay khi đua nhau tăng trần trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 24/8/2021

Cổ phiếu VHM nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, trong Top 4 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 2 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 18/5/2021

Cổ phiếu STB nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá nhiều nhất trong VN30, dẫn đầu về khối lượng giao dịch, trong Top 3 về giá trị giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều nhất.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 13/5/2021

Nhóm cổ phiếu ngân hàng hôm nay dàn đều trong các danh sách Top 10 như VPB dẫn đầu về giá trị giao dịch, STB dẫn đầu về khối lượng giao dịch, CTG được nước ngoài bán ròng nhiều nhất... 

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube