Top 10 tỷ phú được mất ngày 3/01/2022: Elon Musk trở lại

Cổ phiếu Tesla bất ngờ tăng vọt giúp tài sản của tỷ phú Elon Musk trở lại mức trên 300 tỷ. Ông là tỷ phú ngày 3/01/2022 có tài sản được nhiều nhất.

Top 10 tỷ phú được mất ngày 30/10/2021

Cổ phiếu Tesla và SpaceX tiếp tục tăng trưởng đều. Elon Musk củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu tỷ phú ngày 30/10/2021 được nhiều nhất.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube