Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 6/9/2021

Dòng cổ phiếu tôn thép như HSG, HPG, TLH... nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá mạnh, dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và trong Top 4 được nhà đầu tư nước ngoài mua…

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 23/7/2021

Cổ phiếu STB gây chú ý hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 4 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 17/5/2021

Cổ phiếu FPT nổi bật nhất hôm nay khi nằm trong số ít mã trong rổ VN30 tăng giá và được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE. 

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube