Tỷ phú Việt ngày 24/02/2022: Forbes cập nhật tài sản

Cổ phiếu Masan là một trong số ít các cổ phiếu mạnh tăng giá. Nó giúp cho ông Nguyễn Đăng Quang là tỷ phú Việt ngày 24/02/2022 có tài sản gia tăng.

Tỷ phú Việt ngày 23/02/2022: Forbes cập nhật tài sản

Cổ phiếu VJC tăng cao lại khi đóng cửa giao dịch. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo có tài sản ròng tăng mạnh trong các tỷ phú Việt ngày 23/02/2022.

Tỷ phú Việt ngày 17/02/2022: Forbes cập nhật tài sản

Phiên giao dịch vừa qua chứng kiến các tỷ phú Việt ngày 17/02/2022 đều có sự gia tăng tài sản. Trong đó, người tăng nhiều nhất là ông Nguyễn Đăng Quang.

Tỷ phú Việt ngày 16/02/2022: Forbes cập nhật tài sản

Không có tỷ phú Việt ngày 16/02/2022 nào gia tăng tài sản ở phiên giao dịch vừa đóng cửa. Các tỷ phú Nguyễn Đăng Quang, Hồ Hùng Anh bị tụt giảm tài sản

Tỷ phú Việt ngày 9/02/2022: Forbes cập nhật tài sản

Cổ phiếu HPG tiếp tục đà tăng trưởng. Ông Trần Đình Long là tỷ phú Việt ngày 9/02/2022 có phiên thứ 3 liên tiếp gia tăng tài sản mạnh.

Tỷ phú Việt ngày 30/12/2021: Forbes cập nhật tài sản

Cổ phiếu VJC tăng giá tốt đưa bà Nguyễn Thị Phương Thảo thành tỷ phú Việt ngày 30/12/2021 có tài sản tăng nhiều nhất.

Tỷ phú Việt ngày 29/12/2021: Forbes cập nhật tài sản

Cổ phiếu VIC bất ngờ giảm mạnh hôm nay. Ông Phạm Nhật Vượng có tài sản bị mất nhiều nhất trong các tỷ phú Việt ngày 29/12/2021.

Tỷ phú Việt ngày 28/12/2021: Forbes cập nhật tài sản

Hôm nay, các tỷ phú Việt đều có sự gia tăng tài sản. Ông Phạm Nhật Vượng là tỷ phú Việt ngày 28/12/2021 có tài sản tăng mạnh nhất.

Tỷ phú Việt ngày 27/12/2021: Forbes cập nhật tài sản

Cổ phiếu Masan hôm nay giảm trở lại. Ông Nguyễn Đăng Quang trở thành tỷ phú Việt ngày 27/12/2021 duy nhất bị tụt giảm tài sản.

Tỷ phú Việt ngày 24/12/2021: Forbes cập nhật tài sản

Trong các tỷ phú Việt ngày 24/12/2021, ông Phạm Nhật Vượng mất thêm nhiều tài sản. Bà Nguyễn Phương Thảo tiếp tục tăng tài sản.

Tỷ phú Việt ngày 23/12/2021: Forbes cập nhật tài sản

Cổ phiếu VIC lại giảm mạnh khi đóng cửa giao dịch. Ông Phạm Nhật Vượng mất nhiều tài sản nhất trong các tỷ phú Việt ngày 23/12/2021

Tỷ phú Việt ngày 22/12/2021: Forbes cập nhật tài sản

Cổ phiếu HPG tiếp tục giảm trong phiên giao dịch hôm nay. Ông Trần Đức Long là tỷ phú Việt ngày 22/12/2021 duy nhất bị tụt giảm tài sản.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube