Cập nhật tài sản tỷ phú Việt ngày 25/7/2022

Cập nhật tài sản tỷ phú Việt ngày 25/7/2022, lâu rồi mới thấy hai tỷ phú Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang lạc điệu, kẻ tăng, người giảm.

Tài sản của 7 tỷ phú Việt ngày 25/7/2022

Hạng
Việt Nam
Hạng
thế giới
Thay đổiTênTài sản ròngThay đổi
1498-12Phạm Nhật Vượng$5.1 B$61 M | 1.20%
21094-3Nguyễn Thị Phương Thảo$2.7 B$0,22M | 0.01%
310991Bùi Thành Nhơn$2.7 B$10 M | -0.37%
415101Hồ Hùng Anh$2.0 B$3 M | -0.16%
5158011Trần Đình Long$1.9 B$27 M | -1.40%
61723-9Nguyễn Đăng Quang$1.7 B$2 M | 0.09%
71874-5Trần Bá Dương$1.5 B$2 M | 0.13%

  • Số 7. Trần Bá Dương. Tài sản 1,5 tỷ đô la, tăng 2 triệu đô la, xếp hạng 1874 thế giới, thăng 5 bậc.
  • Số 6. Nguyễn Đăng Quang. Tài sản 1,7 tỷ đô la, tăng 2 triệu đô la, xếp hạng 1723 thế giới, thăng 9 bậc.
  • Số 5. Trần Đình Long. Tài sản 1,9 tỷ đô la, giảm 27 triệu đô la, xếp hạng 1580 thế giới, hạ 11 bậc.
  • Số 4. Hồ Hùng Anh. Tài sản 2 tỷ đô la, giảm 3 triệu đô la, xếp hạng 1510 thế giới, hạ 1 bậc.
  • Số 3. Bùi Thành Nhơn. Tài sản 2,7 tỷ đô la, giảm 10 triệu đô la, xếp hạng 1099 thế giới, hạ 1 bậc.
  • Số 2. Nguyễn Thị Phương Thảo. Tài sản 2,7 tỷ đô la, xếp hạng 1094 thế giới, thăng 3 bậc.
  • Số 1. Phạm Nhật Vượng. Tài sản 5,1 tỷ đô la, tăng 61 triệu đô la, xếp hạng 498 thế giới, thăng 12 bậc.

Giao dịch cổ phiếu của các tỷ phú ngày 25/7/2022

Cập nhật tài sản tỷ phú Việt ngày 25/7/2022
Tóm tắt giao dịch các cổ phiếu liên quan đến 7 tỷ phú Việt ngày 25/7/2022.
Danh mục được tạo trên nền tảng fwt.fialda.com (nhập mã 7E3BDA để được giảm giá)
Cập nhật tài sản tỷ phú Việt ngày 25/7/2022
Giao dịch các cổ phiếu liên quan đến 7 tỷ phú Việt Nam thời gian qua.
Danh mục được tạo trên nền tảng fwt.fialda.com (nhập mã 7E3BDA để được giảm giá)

Theo Forbes

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube