Top 10 nhóm hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất tháng 9/2021

Top 10 nhóm hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất tháng 9/2021 có tổng giá trị nhập khẩu 18,7 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 70% trong tổng giá trị nhập khẩu.

Top 10 nhóm hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất tháng 9/2021

10 nhóm hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất tháng 9/2021 có tổng kim ngạch 20,8 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 76,9% trong tổng giá trị xuất khẩu.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube