Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 6/12/2021

Cổ phiếu ROS nổi bật nhất hôm nay khi gần tăng giá trần và dẫn đầu về khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 25/11/2021

Cổ phiếu SSI nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch và trong Top 5 về khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 3/8/2021

Cổ phiếu VIC nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá mạnh nhất trong rổ VN30, nằm trong Top 5 giá trị giao dịch, được nước ngoài bán ròng nhiều nhất và nằm trong danh sách giao dịch đột biến…

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật tháng 7/2021

Rất nhiều cổ phiếu gây chú ý vào tháng qua, tuy nhiên dẫn đầu tăng giá trong rổ VN30 và cũng là mã duy nhất của rổ lọt Top 10 cổ phiếu tăng giá mạnh trên HOSE, được nước ngoài…

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 13/7/2021

Cổ phiếu họ FLC rủ nhau tím lịm gồm FLC, ROS, AMD nổi bật nhất hôm nay, trong đó FLC còn dẫn đầu về khối lượng giao dịch và trong Top 9 về giá trị giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 12/7/2021

Cổ phiếu HPG gây chú ý hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 3 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 8/7/2021

Cổ phiếu NVL nổi bật nhất hôm nay khi giá gần giảm sàn, trong Top 8 về giá trị giao dịch, Top 4 về khối lượng giao dịch và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật tháng 6

Sóng chứng khoán mạnh mẽ trong tháng 6 gồm FTS, VCI, HCM, SSI, VDS, CTS khi đều tăng giá hơn 20%.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật tuần 7-11/6/2021

Cổ phiếu DXG nổi bật nhất tuần qua khi trong Top 3 giảm giá mạnh nhất, Top 8 về giá trị giao dịch, Top 5 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 2 trên…

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 10/6/2021

Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm nay khi trong Top 2 về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 9/6/2021

Cổ phiếu LPB nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần, Top 9 về giá trị giao dịch và Top 7 về khối lượng giao dịch nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật tháng 5/2021

Cổ phiếu DTL nổi bật nhất tháng 5 trên HOSE khi tăng giá tới 138%.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube