Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 5/5/2022

Cổ phiếu TPB gây chú ý hôm nay khi tăng giá trần, được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 5 và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 21/4/2022

Cổ phiếu MIG gây chú ý hôm nay khi tăng giá trần và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 20/4/2022

Cổ phiếu GEX gây chú ý hôm nay khi dẫn đầu về khối lượng giao dịch, trong Top 2 về giá trị giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 19/4/2022

Cổ phiếu DGC gây chú ý hôm nay khi trong Top 4 về giá trị giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 4/11/2021

Cổ phiếu SSI nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá mạnh nhất trong rổ VN30, trong Top 2 về giá trị giao dịch, Top 3 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 2…

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube