Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 18/4/2022

Cổ phiếu DGW gây chú ý hôm nay khi tăng giá trần và khối lượng giao dịch tăng đột biến 3 lần so với trung bình 20 ngày.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 6/12/2021

Cổ phiếu ROS nổi bật nhất hôm nay khi gần tăng giá trần và dẫn đầu về khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 25/10/2021

Cổ phiếu dòng thoái vốn như BVH, BMI, NTP nổi bật nhất hôm nay khi đua nhau tăng trần trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 13/10/2021

Cổ phiếu HAH nổi bật nhất hôm nay khi được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 22/9/2021

Nhóm cổ phiếu họ FLC gồm FLC, ROS, AMD nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần và dẫn đầu về khối lượng giao dịch trong HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tháng 8/2021

Cổ phiếu VMD nổi bật nhất tháng 8 khi giá đã tăng vọt hơn 3 lần và dẫn đầu tốc độ tăng về giá trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật tháng 7/2021

Rất nhiều cổ phiếu gây chú ý vào tháng qua, tuy nhiên dẫn đầu tăng giá trong rổ VN30 và cũng là mã duy nhất của rổ lọt Top 10 cổ phiếu tăng giá mạnh trên HOSE, được nước ngoài…

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 7/7/2021

Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm nay khi đứng thứ 2 về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube