Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 10/2/2022

Cổ phiếu VIC nổi bật nhất hôm nay khi giảm giá mạnh nhất trong rổ VN30, trong Top 3 về giá trị giao dịch, được nước ngoài bán ròng nhiều nhất và tiếp tục nằm trong danh sách giao dịch…

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 8/12/2021

Cổ phiếu ROS nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về khối lượng giao dịch, trong Top 10 về giá trị giao dịch và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 13/10/2021

Cổ phiếu HAH nổi bật nhất hôm nay khi được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube