Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 6-10/9/2021

Nhóm cổ phiếu tôn thép HPG, HSG nổi bật nhất tuần qua khi có mức tăng giá khá, dẫn đầu về giá trị và khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 8/9/2021

Cổ phiếu SSI nổi bật nhất hôm nay khi giá tăng trần, trong Top 4 về giá trị, khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 4 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 4/8/2021

Cổ phiếu STB nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá mạnh nhất trong rổ VN30, dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 2 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 3/8/2021

Cổ phiếu VIC nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá mạnh nhất trong rổ VN30, nằm trong Top 5 giá trị giao dịch, được nước ngoài bán ròng nhiều nhất và nằm trong danh sách giao dịch đột biến…

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 30/6/2021

Cổ phiếu CTG gây chú ý hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 5 trên HOSE.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube