Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 19/5/2022

Cổ phiếu MSN gây chú ý hôm nay khi tiếp tục tăng trần và được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 24/3/2022

Cổ phiếu DXG gây chú ý hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, Top 4 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 4-7/1/2022

Cổ phiếu BAF nổi bật nhất tuần qua khi tăng giá mạnh nhất trên HOSE với 31%.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 1/7/2021

Cổ phiếu VPB gây chú ý hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, đứng thứ 3 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube