Top 10 cổ phiếu được CTCK mua, bán ròng ngày 26.5.2022

Tự doanh ngày 26.5.2022, các CTCK đã bán ròng hơn 118 tỷ đồng giá trị cổ phiếu trên sàn HOSE. Phiên trước, khối này gần như cân bằng mua bán.

Có tới 21 mã thuộc rổ VN30 nằm trong Top 30 mã bị các CTCK bán ròng nhiều nhất phiên. Trong đó, có 7 cổ phiếu VN30 thuộc Top 10 bán ròng về giá trị.

Có 2 mã được bán ròng qua giao dịch thỏa thuận là CTR (300 nghìn CP, giá trị 24,8 tỷ đồng) và EIB (600 nghìn cổ phiếu, giá trị hơn 18 tỷ đồng). Số còn lại có 65 mã khác được giao dịch thông qua khớp lệnh với giá trị bán ròng gần 75,5 tỷ đồng.

Cùng với các CTCK, khối ngoại phiên này cũng bán ròng với tổng giá trị 277 tỷ đồng.

Toàn bộ giao dịch cổ phiếu ngày 26.5.2022 của các CTCK thông qua khớp lệnh trên HOSE (nghìn đồng)

Top 10 cổ phiếu trên HOSE được CTCK khớp lệnh bán ròng nhiều nhất ngày 26.5.2022 (nghìn đồng)

STTMã CKKL MuaKL BánGiá trị Mua
(nghìn đồng)
Giá trị Bán
(nghìn đồng)
Giá trị bán ròng
(nghìn đồng)
1DXG1.500.30041.223.995-41.223.995
2BCM220.00016.033.250-16.033.250
3VIC13.100209.5001.012.54016.165.310-15.152.770
4VNM3.000157.600214.80011.264.910-11.050.110
5MSN9.50099.8001.032.00010.852.910-9.820.910
6VHM100.600221.5006.946.70015.255.870-8.309.170
7VCB1.80089.900138.2406.868.450-6.730.210
8NVL30.200113.2002.356.9808.834.150-6.477.170
9HCM243.7006.222.660-6.222.660
10VJC4.00048.000498.5505.957.880-5.459.330
Tự doanh ngày 23.5.2022

Ở nhóm cổ phiếu được các CTCK mua ròng nhiều nhất ngày 26.5.5022 cũng có đến 6 mã thuộc nhóm VN30 là PNJ và VCB.

Top 10 cổ phiếu trên HOSE được CTCK khớp lệnh mua ròng nhiều nhất ngày 26.5.2022 (nghìn đồng)

STTMã CKKL MuaKL BánGiá trị Mua
(nghìn đồng)
Giá trị Bán
(nghìn đồng)
Giá trị ròng
(nghìn đồng)
1REE196.60038.40016.456.0503.193.46013.262.590
2ACB573.900173.50017.395.4955.242.30012.153.195
3PNJ151.50055.00017.432.8006.311.79011.121.010
4MWG130.10058.90018.212.8108.227.1009.985.710
5FPT240.600167.40025.434.07017.686.5007.747.570
6TCH355.8001.7004.965.28523.7604.941.525
7CII150.0003.373.2603.373.260
8MBB297.300180.4008.303.8805.026.1653.277.715
9DPG55.0003.009.9203.009.920
10VPB266.000172.8008.360.6055.425.3652.935.240
Top 10 cổ phiếu được tự doanh CTCK mua/bán ròng nhiều nhất

Giao dịch toàn thị trường

Phương thức giao dịchKLGDGTGD (tỷ đồng)
Khớp lệnh514.352.70012.991
Thỏa thuận27.554.663775
Tổng541.907.36313.766

Giao dịch của NĐTNN

Nội dungMua%Bán%Mua-Bán
KLGD (ck)34.714.4006,41%43.783.2008,08%-9.068.800
GTGD (tỷ đồng)1.1648,46%1.44110,47%-277

Theo HOSE

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube