Top 10 tăng/giảm lợi nhuận quý 1/2021 trên HNX

SHB dẫn đầu nhóm tăng, trong khi THD dẫn đầu nhóm giảm lợi nhuận quý 1/2021 trên HNX. Theo đó, THD trả lại ngôi vương lợi nhuận cho SHB.

>> TỔNG HỢP KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1/2021

Top Tăng

Theo tổng hợp báo cáo tài chính quý 1/2021 của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HNX, có tổng cộng 145 doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận trong quý, tương ứng mức tăng 2.227 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, có 211 doanh nghiệp sụt giảm lợi nhuận trong kỳ với tổng giá trị giảm là 2.824 tỷ đồng. Như vậy, toàn sàn bị giảm ròng lợi nhuận 597 tỷ đồng trong quý 1/2021.

Dẫn đầu nhóm tăng là Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) với 688 tỷ đồng lợi nhuận tăng thêm (107%). Bằng mức tăng này, SHB đã lấy lại ngôi vị doanh nghiệp có lợi nhuận lớn nhất sàn HNX từ THB – Công ty dẫn đầu về sụt giảm lợi nhuận trong quý (xem Biểu đồ ở trên hoặc Bảng 2 bên dưới).

Có mức tăng trưởng lợi nhuận lớn thứ hai sàn HNX là CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND) với 244 tỷ đồng lợi nhuận tăng thêm (95%) trong quý 1 năm nay. Sau khi tăng, lợi nhuận của VND là tròn 500 tỷ đồng, cũng cao thứ hai sàn HNX.

Vị trí thứ ba, thuộc về CTCP Tasco (HUT), có phần đặc biệt khi công ty chuyển không có lợi nhuận trong quý 1/2021 nhưng giảm lỗ từ âm 154 tỷ đồng của quý 4/2020 còn âm 25 tỷ đồng (giảm được 129 tỷ đồng tiền lỗ).

Cũng không kém phần đặc biệt như HUT là hai vị trí số 8 và 9 của Top 10 tăng: CTCP Xi măng Vicem Bút Sơn (BTS) và Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NVB). Cả hai đều chuyển từ lỗ sang lãi sau quý 1 năm nay.

Bảng 1: Top 10 doanh nghiệp tăng lợi nhuận quý 1/2021 trên HNX
HạngTên công tyMã CKQ4 2020Q1 2021Tăng / Giảm%
1Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà NộiSHB6421330687,7107,04%
2CTCP Chứng khoán VNDIRECTVND256500244,095,33%
3CTCP TascoHUT-154-25129,2-84,03%
4Tổng công ty Điện lực TKV – CTCPDTK101208107,6107,06%
5CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí ViệtTVC2412399,6419,40%
6Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt NamPVS10016463,863,85%
7CTCP In sách giáo khoa Hòa PhátHTP05655,9
8CTCP Xi măng Vicem Bút SơnBTS-301242,2-139,53%
9Ngân hàng TMCP Quốc DânNVB-202241,6-208,44%
10CTCP Cảng Hải PhòngPHP13517338,628,68%
Top 10 tăng/giảm lợi nhuận quý 1/2021 trên HNX

Top Giảm

Ở chiều giảm, như đã đề cập, dẫn đầu là CTCP Thaiholdings với mức giảm 652 tỷ đồng (64%) sau 1 quý. Do sự sụt giảm này, THD đã phải buông ngôi đầu (vào tay SHB) và tụt xuống vị trí thứ tư (368 tỷ đồng) về xếp hạng lợi nhuận trên HNX.

Đứng thứ hai về sụt giảm lợi nhuận quý 1/2021 là CTCP Tập đoàn PAN (PAN) với hơn 101 tỷ đồng thấp hơn, tức giảm 2/3 còn 50 tỷ đồng.

Giảm tròn 100 tỷ đồng là Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP (MVB), từ 185 còn 85 tỷ đồng. Tiếp theo lần lượt là VCS, BII, OCH, SHS, NRC, CSC và BCC.

Có hai doanh nghiệp sau khi bị sụt giảm lợi nhuận thì đã chuyển từ lãi thành lỗ (lợi nhuận âm) trong quý 1/2021 là CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCH và CTCP Tập đoàn Danh Khôi (NRC). Cả hai sau đã lỗ tương ứng -34 và -23 tỷ đồng so với mức lãi 44 và 53 tỷ đồng của quý 4/2020.

Bảng 2: Top 10 doanh nghiệp giảm lợi nhuận quý 1/2021 trên HNX

HạngTên công tyMã CKQ4 2020Q1 2021Tăng / Giảm%
1CTCP ThaiholdingsTHD1020368-652,0-63,95%
2CTCP Tập đoàn PANPAN15250-101,3-66,86%
3Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCPMVB1858599,9-54,05%
4CTCP VICOSTONEVCS46537194,0-20,22%
5CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo ThưBII92487,4-95,33%
6CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCHOCH44-34-78,0-176,89%
7CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà NộiSHS34927177,8-22,31%
8CTCP Tập đoàn Danh KhôiNRC53-2376,1-143,96%
9CTCP Tập đoàn COTANACSC76274,7-97,71%
10CTCP Xi măng Bỉm SơnBCC64756,8-88,70%

Nguồn: HNX, BCTC của các doanh nghiệp

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube