10 danh ngôn mỗi ngày: ‘Đạo đức là bông hoa của chân lý’

Đạo đức là sức mạnh của tâm hồn. Đạo đức là bông hoa của chân lý. Không có đức mà nhiều của là cái mầm tai họa.

>> “Trường học có thể hô biến người thắng – bại, cuộc sống thì không”
>> Danh ngôn sống đẹp: “Khi tất cả những cái khác đã mất đi thì tương lai vẫn còn”
Đạo đức là bông hoa của chân lý.
Danh ngôn đạo đức

Đạo đức là sức mạnh của tâm hồn.

Rousseau (Pháp)

Đạo đức là bông hoa của chân lý.

Hugo (Pháp)

Không có đức mà nhiều của là cái mầm tai họa.

Tiềm Phu

Người chấp nhặt là người đáng ghét, vì người ấy làm hại đạo đức. Lời một việc mà bỏ lỡ trăm việc.

Mạnh Tử

Không thể sống dễ chịu nếu không sống hợp lý, có đạo đức và đúng đắn, ngược lại; không thể sống hợp lý, có đạo đức và đúng đắn mà lại không dễ chịu.

Ê. Pi – quya

Đạo đức không gì hơn là lòng tôn kính cuộc sống.

Albert Schweitzer

Hạnh phúc, cho dù dưới chế độ chuyên quyền hay dân chủ, cho dù trong sự nô lệ hay tự do, không bao giờ đạt được nếu ta không có đạo đức.

John Adams

Tri thức trong đầu và đạo đức trong tim, thời gian cống hiến để nghiên cứu và lao động thay vì hình thức và lạc thú, đó là cách để trở nên hữu dụng, và nhờ vậy, có được hạnh phúc.

John Adams

Danh ngôn đạo đức

Đạo đức và tài nghệ có thể làm cho một người bình thường trở thành bất hủ.

W. Shakespeare

Danh ngôn đạo đức

Nếu chỉ loại hôn nhân vì tình yêu mới là đạo đức thì loại hôn nhân mà trong đó tình yêu tiếp tục tồn tại mới là đạo đức.

F.Engels

Nguồn: Sưu tầm

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube