Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 23/5/2022

Cổ phiếu SSI gây chú ý hôm nay khi giảm sàn, dẫn đầu về giá trị giao dịch và khối lượng giao dịch, được nước ngoài bán ròng nhiều nhất và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên…

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 10/5/2022

Cổ phiếu FLC gây chú ý hôm nay khi bất ngờ tăng trần, trong 4 về khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 9/5/2022

Cổ phiếu VHM gây chú ý hôm nay khi được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 4/5/2022

Cổ phiếu POW gây chú ý hôm nay khi tăng giá trần, trong Top 6 về giá trị giao dịch và Top 2 về khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 24/3/2022

Cổ phiếu DXG gây chú ý hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, Top 4 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 10/3/2022

Cổ phiếu FCM gây chú ý hôm nay khi tăng giá trần và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 3/8/2021

Cổ phiếu VIC nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá mạnh nhất trong rổ VN30, nằm trong Top 5 giá trị giao dịch, được nước ngoài bán ròng nhiều nhất và nằm trong danh sách giao dịch đột biến…

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 22/6/2021

Cổ phiếu MBB gây chú ý hôm nay khi vươn lên dẫn đầu về giá trị giao dịch, đứng thứ 2 về khối lượng giao dịch và trong danh sách bị nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube