Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 5/10/2021

Cổ phiếu STB nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá mạnh nhất trong rổ VN30, trong Top 10 về giá trị giao dịch, Top 5 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 5…

Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 30/8-1/9/2021

Cổ phiếu VMD nổi bật nhất tuần này khi dẫn đầu về tăng giá mạnh nhất trên HOSE với 22%.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 31/8/2021

Cổ phiếu KBC nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về khối lượng giao dịch, trong Top 3 về giá trị giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 4 trên HOSE.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube