Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 19/5/2022

Cổ phiếu MSN gây chú ý hôm nay khi tiếp tục tăng trần và được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 24/3/2022

Cổ phiếu DXG gây chú ý hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, Top 4 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 21/2/2022

Cổ phiếu KBC gây chú ý hôm nay khi được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 17-21/1/2022

Cổ phiếu MBB nổi bật nhất tuần qua khi tăng giá mạnh nhất trong rổ VN30; trong Top 3 về giá trị giao dịch và khối lượng giao dịch, nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 4/1/2022

Cổ phiếu GEX nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần, dẫn đầu về giá trị giao dịch, trong Top 3 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 7 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 20-24/12/2021

Cổ phiếu MSN nổi bật nhất tuần qua khi tăng giá mạnh nhất trong rổ VN30, dẫn đầu về giá trị giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 9/11/2021

Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, trong Top 5 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 11-15/10/2021

Cổ phiếu phân bón gồm SFG, DCM, DPM tạo sóng tuần qua khi nằm trong danh sách tăng giá mạnh nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 13/9/2021

Cổ phiếu KBC nổi bật nhất hôm nay khi trong Top 4 giảm giá mạnh nhất, Top 2 về giá trị giao dịch và dẫn đầu về khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 10/8/2021

Nhóm dầu khí và vận tải biển như PTL, PGC, STG, HAH... nổi bật nhất hôm nay khi chiếm đa số danh sách tăng giá mạnh nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 27/7/2021

Cổ phiếu AGG gây chú ý khi tăng giá trần và được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật tuần 21-25/6/2021

Cổ phiếu NVL gây chú ý tuần qua khi tăng giá tới gần 16%, trong Top 9 về giá trị giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 2 trên HOSE.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube