Top 10 cổ phiếu được CTCK mua, bán ròng ngày 23.5.2022

Tự doanh ngày 23.5.2022, các CTCK đã bán ròng hơn 127,6 tỷ đồng giá trị cổ phiếu trên sàn HOSE. Trong tuần trước, khối này bán hơn 1.400 tỷ đồng.

Tương tự diễn biến chính của tuần trước (tuần đầu tiên HOSE công bố số liệu tự doanh của các CTCK), các CTCK bán ròng chủ yếu các cổ phiếu thuộc nhóm VN30. Theo đó, có tới 24 trong số 30 cổ phiếu bị các CTCK bán ròng giá trị lớn nhất thuộc rổ cổ phiếu VN30.

Do vậy, danh sách Top 10 cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất bởi các CTCK tiếp tục gồm những cái tên quen thuộc như: MSN, VJC, VNM, VHM, NVL, VPB, VIC, SSI và HPG.

Top 10 cổ phiếu trên HOSE được CTCK bán ròng nhiều nhất ngày 23.5.2022 (nghìn đồng)

STTMã CKKL MuaKL BánGiá trị Mua
(nghìn đồng)
Giá trị Bán
(nghìn đồng)
Giá trị ròng
(nghìn đồng)
1HPG396.200893.30014.902.20533.241.800-18.339.595
2SSI173.600694.8004.752.56518.848.350-14.095.785
3VIC170.800294.00013.137.12022.501.440-9.364.320
4VPB301.700605.6008.966.83017.992.695-9.025.865
5NVL89.500203.8006.860.39015.535.680-8.675.290
6VHM187.500307.50012.426.46020.310.790-7.884.330
7BCM20.000125.0001.422.0009.105.140-7.683.140
8VNM125.000236.9008.460.58015.897.680-7.437.100
9VJC13.00069.0001.613.3308.530.480-6.917.150
10MSN76.500141.6008.184.64015.048.360-6.863.720
Tự doanh ngày 23.5.2022

Ở nhóm cổ phiếu được các CTCK mua ròng nhiều nhất ngày 23.5.5022 có 2 mã thuộc nhóm VN30 là PNJ và VCB.

Top 10 cổ phiếu trên HOSE được CTCK mua ròng nhiều nhất ngày 23.5.2022 (nghìn đồng)

STTMã CKKL MuaKL BánGiá trị Mua
(nghìn đồng)
Giá trị Bán
(nghìn đồng)
Giá trị ròng
(nghìn đồng)
1SZC209.400 10.122.575 10.122.575
2PNJ69.20026.9007.313.1502.840.2804.472.870
3REE51.200 3.828.700 3.828.700
4GMD72.500 3.630.100 3.630.100
5BMI100.0001003.042.1203.0503.039.070
6VCB149.200122.40011.129.8409.108.0802.021.760
7MSB56.0001001.067.2251.9401.065.285
8HDG238.400216.20010.945.8709.932.2651.013.605
9VIB30.400 766.745 766.745
10VND29.000 698.325 698.325
Top 10 cổ phiếu được tự doanh CTCK mua/bán ròng nhiều nhất

Tổng số cổ phiếu được các CTCK mua vào, bán ra ngày 23.5.2022 thông qua giao dịch khớp lệnh là 70 mã, trong đó có 16 mã được mua ròng và 54 mã bị bán ròng, tương ứng tổng giá trị 207 và 335 tỷ đồng.

Có một mã chỉ được giao dịch bằng thỏa thuận là APH với giá trị mua vào gần 20 tỷ đồng, tương ứng 1,33 triệu cổ phiếu.

Toàn bộ dữ liệu tự doanh ngày 23.5.2022 của các CTCK thông qua giao dịch khớp lệnh cổ phiếu trên HOSE (nghìn đồng)

Theo HOSE

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube