Top 10 cổ phiếu trên HOSE được tự doanh CTCK mua/bán ròng nhiều nhất

Ngày 17/5/2022 là ngày trở lại đầu tiên của việc HOSE công bố giao dịch tự doanh của các công ty chứng khoán. Top-10.vn xin tổng hợp các cổ phiếu được mua / bán ròng nhiều nhất.

Có tổng cộng 89 cổ phiếu được các công ty chứng khoán giao dịch trên HOSE ngày 17/5/2022 với tổng khối lượng mua vào / bán ra là 13,69 / 8,68 triệu đơn vị; tương ứng tổng giá trị mua vào / bán ra là 474 / 320 tỷ đồng. Như vậy, các công ty chứng khoán đã mua ròng khoảng 5 triệu cổ phiếu tương ứng giá trị mua ròng 154 tỷ đồng.

Dưới đây là những cổ phiếu được mua / bán ròng nhiều nhất:

Top 10 cổ phiếu được tự doanh CTCK mua ròng nhiều nhất

STTMã CPKL muaKL bánGiá trị mua
(nghìn đồng)
Giá trị bán
(nghìn đồng)
Giá trị ròng
(nghìn đồng)
1HPG2.146.300655.50079.159.30024.313.79054.845.510
2STB2.987.2001.119.60058.992.48021.718.69537.273.785
3SSI1.178.50099.60032.875.4852.824.40030.051.085
4TCB1.647.700807.40055.544.66526.928.07028.616.595
5VCB268.20074.20019.895.9105.493.92014.401.990
6VHM440.200236.90028.782.90015.320.66013.462.240
7HSG502.000 10.446.825 10.446.825
8FPT211.200110.30020.271.91010.461.5409.810.370
9TPB419.400126.60013.402.2603.980.1859.422.075
10PNJ81.90036.6008.312.0703.687.9404.624.130
Top 10 cổ phiếu được tự doanh CTCK mua/bán ròng nhiều nhất

Top 10 cổ phiếu được tự doanh CTCK bán ròng nhiều nhất

STTMã CPKL muaKL bánGiá trị mua
(nghìn đồng)
Giá trị bán
(nghìn đồng)
Giá trị ròng
(nghìn đồng)
1DXG2.5001.400.00060.20032.652.960-32.592.760
2BCM 225.300 15.518.500-15.518.500
3KDH137.900341.9005.492.31013.686.815-8.194.505
4AAA 379.700 4.251.865-4.251.865
5MSN95.900139.4008.699.12012.873.150-4.174.030
6HPX1.000153.00026.3004.053.255-4.026.955
7VIC210.200254.60016.038.70019.464.990-3.426.290
8MWG92.600115.70011.819.76014.500.920-2.681.160
9HDC 50.000 2.603.170-2.603.170
10VJC20.20041.0002.534.3205.109.660-2.575.340

Nguồn: HSX

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube