Top những độ tuổi đông người nhất Việt Nam: Nhóm dân số vàng

Tuổi đông người nhất là nhóm tuổi từ 25 – 34. Đây là độ tuổi sung sức nhất, cho thấy Việt Nam đang ở đỉnh của thời kỳ dân số vàng.

>> Tỷ lệ nam/nữ cao, thấp nhất: Thái Bình vs Đắk Nông

>> Top 10 tỉnh, thành phố có mật độ dân cư chật chội nhất Việt Nam

Tuổi đông người nhất

Theo kế quả Tổng điều tra dân số năm 2019, cơ cấu dân số theo độ tuổi của Việt Nam như biểu đồ dưới đây.

Các độ tuổi được chia thành nhóm 5 năm một để điều tra. Theo đó, độ tuổi từ 25-29 là độ tuổi đông dân số nhát với 8.447.997 người, chiếm 8,78% dân số cả nước. Nhóm tuổi đông dân thứ hai là 30-34 với 8.393.810 người, chiếm 8,72% dân số cả nước. Tiếp theo là các nhóm tuổi 5-9, 0-4, 35-39, 10-14…

Tuổi nào đông nhất, Việt Nam đang ở đỉnh của thời kỳ dân số vàng
Dân số Việt Nam theo độ tuổi

Đỉnh của dân số vàng

Như vậy, nhóm tuổi sung sức nhất (từ 25-35) cũng đang là nhóm tuổi đông người nhất Việt Nam. Điều này chứng tỏ Việt Nam đang ở đỉnh của giai đoạn dân số vàng – giai đoạn lực lượng lao động của toàn xã hội hùng hậu nhất cả về số lượng và chất lượng.

Tuổi nào đông nhất, Việt Nam đang ở đỉnh của thời kỳ dân số vàng
Cơ cấu dân số Việt Nam theo độ tuổi

Các nhóm tuổi đông dân tiếp theo chủ yếu thuộc về thế hệ mới sinh cho thấy một triển vọng sáng sủa cho tương lai dân số Việt Nam, xét ở khía cạnh lực lượng lao động, mặc dù dân số ở độ tuổi nghỉ hưu cũng sẽ nhiều dần lên.

Các độ tuổi kế cận độ tuổi đông nhất đột ngột thấp xuống do đây là thế hệ được sinh ra vào thời kỳ Nhà nước đẩy mạnh tuyên truyền và áp dụng các chính sách kế hoạch hóa gia đình – kiềm chế tốc độ sinh.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube