10 danh ngôn mỗi ngày: Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng

Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng. Thước đo cuộc đời không phải ở chỗ nó dài hay nó ngắn, mà ở chỗ bạn đã sử dụng nó như thế nào.

Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng
Danh ngôn cuộc sống

Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng

W. Shakespeare

*****

Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn

S. Nô – đi – ê

*****

Nếu ai hy sinh để duy trì cuộc sống cho con người thì tức là, người đó đã sống đúng và chết không vô ích

V. Nê – đơ – van

*****

Ai hiến dâng cuộc đời cho việc tốt, là sống lâu hơn tuổi của mình. Nhớ lại cuộc đời đẹp đẽ, tức là đã sống hai lần

M. Mác – xi – an

*****

Thước đo cuộc đời không phải ở chỗ nó dài hay nó ngắn, mà ở chỗ bạn đã sử dụng nó như thế nào

M. Mông – te – nhơ

*****

Sứ mệnh chân chính của con người là sống, chứ không phải tồn tại

G. Lơn – đơn

*****

Không ít người dùng nửa đầu tiên của cuộc đời để làm nửa thứ hai trở nên thảm hại và thấp hèn

La Bruy – e

*****

Cuộc đời trôi qua mà không phục vụ cho những lợi ích và nhiệm vụ rộng lớn của xã hội thì không chính đáng. Ai không đáng quý trọng cuộc sống, người đó không xứng đáng được sống

khuyết danh

*****

Muốn thực hiện được những việc lớn, thì phải sống như là không bao giờ chết được

L. Vô – vơ – nác

*****

Cuộc đời sinh động và đẹp đẽ do làm việc sôi nổi. Cuộc đời không phải là gánh nặng, mà là đôi cánh, là sáng tạo, là niềm vui; nếu ai biến nó thành gánh nặng thì chính kẻ đó có lỗi

Vê – rê – xai – ép

Nguồn: Sưu tầm

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube