Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 12/1/2022

Dòng cổ phiếu ngân hàng như BID, TPB, STB... nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần, dẫn đầu về khối lượng giao dịch, giá trị giao dịch và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 4-7/1/2022

Cổ phiếu BAF nổi bật nhất tuần qua khi tăng giá mạnh nhất trên HOSE với 31%.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 14/12/2021

Nhóm cổ phiếu ngành thép như NKG, HSG, HPG... nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần và thu hút dòng tiền mạnh trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 6-10/12/2021

Cổ phiếu BAF nổi bật nhất tuần qua khi tăng giá trần cả 5 phiên.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 9/12/2021

Dòng cổ phiếu chứng khoán như FRT, SSI, VND... nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá mạnh và thu hút dòng tiền trở lại.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 8/12/2021

Cổ phiếu ROS nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về khối lượng giao dịch, trong Top 10 về giá trị giao dịch và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 6/12/2021

Cổ phiếu ROS nổi bật nhất hôm nay khi gần tăng giá trần và dẫn đầu về khối lượng giao dịch trên HOSE.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube