Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 30/5/2022

Cổ phiếu STB gây chú ý hôm nay khi dẫn đầu về khối lượng giao dịch, trong Top 4 về giá trị giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 3 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 25/1/2022

Cổ phiếu LPB nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần, trong Top 10 về giá trị giao dịch, Top 4 về khối lượng giao dịch và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 24/1/2022

Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, trong Top 4 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 3 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 13-17/9/2021

Cổ phiếu TGG nổi bật nhất tuần qua khi tăng giá mạnh nhất trên HOSE với 40%.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tháng 8/2021

Cổ phiếu VMD nổi bật nhất tháng 8 khi giá đã tăng vọt hơn 3 lần và dẫn đầu tốc độ tăng về giá trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 16-20/8/2021

Dòng cổ phiếu chứng khoán, thiết bị - dược phẩm như APG, CTS, VIX, VMD, JVC... nổi bật nhất tuần qua khi chiếm đa số trên danh sách tăng giá mạnh nhất trên HOSE.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube