Top 10 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất tháng 5/2022

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, Top 10 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất tháng 5/2022 đạt giá trị 23,5 tỷ USD.

Top 10 nhóm hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất tháng 10/2021

10 nhóm hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất tháng 10/2021 có tổng kim ngạch 21,96 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 76% trong tổng giá trị xuất khẩu.

Top 10 nhóm hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất 9 tháng 2021

Top 10 nhóm hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất 9 tháng 2021 có tổng kim ngạch 184,9 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 76,8% trong tổng giá trị xuất khẩu.

Top 10 nhóm hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất tháng 9/2021

10 nhóm hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất tháng 9/2021 có tổng kim ngạch 20,8 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 76,9% trong tổng giá trị xuất khẩu.

Top 10 nhóm hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất tháng 8 và 8 tháng 2021

10 nhóm hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất tháng 8/2021 có tổng kim ngạch 20,5 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 75,4% trong tổng giá trị xuất khẩu.

Top 10 nhóm hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất tháng 5 và 5 tháng 2021

10 nhóm hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất tháng 5/2021 có tổng kim ngạch 18,9 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 72,5% trong tổng giá trị xuất khẩu.

Top 10 mặt hàng Việt Nam xuất nhập khẩu nhiều nhất tháng 4/2021

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện dẫn đầu Top 10 mặt hàng Việt Nam xuất nhập khẩu nhiều nhất tháng 4/2021 khi mặt hàng này đạt giá trị xuất khẩu 3,9 tỷ USD và giá trị…

Top 10 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất năm 2020

Mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất trong năm 2020 là điện thoại và linh kiện với giá trị xuất khẩu đạt 50,9 tỷ USD, chiếm 18,1% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Top 10 quốc gia, lãnh thổ xuất khẩu nhiều nhất thế giới

Đại dịch Covid-19 đã làm cho 100% của Top 10 quốc gia, lãnh thổ xuất khẩu nhiều nhất thế giới bị giảm xuất khẩu trong năm 2020.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube