Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 2/12/2021

Cổ phiếu SSI nổi bật nhất hôm nay khi giảm giá khá mạnh, dẫn đầu về giá trị giao dịch, trong Top 5 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 7 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 29/11/2021

Cổ phiếu VIC nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần, trong Top 7 về giá trị giao dịch, được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 4 và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 6-10/9/2021

Nhóm cổ phiếu tôn thép HPG, HSG nổi bật nhất tuần qua khi có mức tăng giá khá, dẫn đầu về giá trị và khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 9/9/2021

Cổ phiếu HSG gây chú ý hôm nay khi được nước ngoài mua ròng nhiều nhất, trong Top 4 về giá trị, khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 8/9/2021

Cổ phiếu SSI nổi bật nhất hôm nay khi giá tăng trần, trong Top 4 về giá trị, khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 4 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tháng 8/2021

Cổ phiếu VMD nổi bật nhất tháng 8 khi giá đã tăng vọt hơn 3 lần và dẫn đầu tốc độ tăng về giá trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 1/9/2021

Cổ phiếu HAH và dòng cao su như BRC, TNC, GVR... nổi bật nhất hôm nay khi chiếm đa số trong danh sách tăng giá mạnh nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 22/6/2021

Cổ phiếu MBB gây chú ý hôm nay khi vươn lên dẫn đầu về giá trị giao dịch, đứng thứ 2 về khối lượng giao dịch và trong danh sách bị nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 3/6/2021

Cổ phiếu MBB nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần, trong Top 4 về giá trị giao dịch, Top 6 về khối lượng giá trị và được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 2 trên HOSE.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube