Top 10 cổ phiếu được mua / bán ròng bởi CTCK ngày 18.5.2022

Phiên giao dịch ngày 18/5/2022, tự doanh CTCK đã bán ròng hơn 62 tỷ đồng giá trị cổ phiếu. Trong phiên trước đó, khối này mua ròng 154 tỷ đồng.

Phiên này, các CTCK bán ròng chủ yếu các cổ phiếu bluechips trong khi mua ròng chủ yếu các cổ phiếu khác. Các cổ phiếu họ Vin gồm VHM và VIC dẫn đầu về nhóm bị bán ròng với tổng giá trị bị bán ròng là hơn 107 tỷ đồng.

Tiếp theo, các cổ phiếu bị tự doanh CTCK bán ròng nhiều nhất trong Top 10 còn có:  HPG, VPB, MSN, VNM, TCB, NVL, ACB và STB.

Top 10 cổ phiếu trên HOSE được CTCK bán ròng nhiều nhất

STT Mã CK  KL Mua  KL Bán  Giá trị Mua
(nghìn đồng)
 Giá trị Bán
(nghìn đồng)
 Giá trị Bán ròng
(nghìn đồng)
1VIC101.200848.0007.795.16064.920.32057.125.160
2VHM149.000907.6009.849.01059.889.46050.040.450
3HPG615.4001.765.90023.538.39567.357.75543.819.360
4VPB449.3001.728.80014.156.04554.110.39539.954.350
5MSN62.600461.4006.294.91045.958.29039.663.380
6VNM82.400586.2005.774.75040.945.94035.171.190
7TCB436.3001.264.90015.903.34045.743.57029.840.230
8NVL134.900512.90010.404.01039.367.11028.963.100
9ACB264.2001.214.9007.702.03035.307.55527.605.525
10STB736.4001.992.30015.916.62542.906.09026.989.465
Toàn cảnh tự doanh CTCK ngày 18.5.2022

Do xu hướng chung là bán ra, nên giá trị mua ròng của Top 10 cổ phiếu được tự doanh CTCK mua vào nhiều nhất không đáng kể, nhiều nhất là BCM với chỉ hơn 7 tỷ đồng.

Top 10 cổ phiếu trên HOSE được CTCK mua ròng nhiều nhất

STT Mã CK  KL Mua  KL Bán  Giá trị Mua
(nghìn đồng)
 Giá trị Bán
(nghìn đồng)
 Giá trị Mua ròng
(nghìn đồng)
1 BCM100.000 7.386.880 7.386.880
2 PVT268.000 5.096.040 5.096.040
3 REE45.0001003.286.0907.3203.278.770
4 GMD46.700 2.426.510 2.426.510
5 BMI58.000 1.719.870     1.719.870
6 MSB60.8006001.194.58011.850    1.182.730
7 VND31.700 803.315       803.315
8 TDM16.000 561.600       561.600
9 VIB30.80013.000821.935345.800      476.135
10 EIB30.50016.600966.170527.880      438.290
Top 10 cổ phiếu được tự doanh CTCK mua/bán ròng nhiều nhất

Toàn cảnh tự doanh CTCK mua bán cổ phiếu ngày 18.5.2022

Nguồn: HOSE

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube