Top 10 cổ phiếu được mua / bán ròng bởi CTCK ngày 19.5.2022

Tự doanh ngày 19.5.2022 của các CTCK tiếp tục bán ròng hơn 246 tỷ đồng giá trị cổ phiếu. Trong phiên trước đó, khối này bán ròng 62 tỷ đồng.

Phiên này, các CTCK tiếp tục bán ròng chủ yếu các cổ phiếu bluechips trong khi mua ròng chủ yếu các cổ phiếu khác. Các cổ phiếu họ Vin gồm VHM và VIC tiếp tục dẫn đầu về nhóm bị bán ròng với tổng giá trị bị bán ròng là hơn 61 tỷ đồng.

Tiếp theo, các cổ phiếu bị tự doanh CTCK bán ròng nhiều nhất trong Top 10 còn có:  MSN, GAS, HPG, VNM, NVL, ACB, VJC và VCB trong Top 10 bị bán ròng nhiều nhất.

Tổng giá trị phiên này tăng mạnh gần 200 tỷ đồng so với phiên trước chủ yếu ở việc mở rộng danh mục bán ròng của các CTCK. Cụ thể, nếu như trong phiên ngày hôm chỉ có 56 cổ phiếu bị bán ròng thì trong phiên hôm nay đã có tới 84 mã bị bán ròng.

Tự doanh ngày 19.5.2022: Top 10 cổ phiếu trên HOSE được CTCK bán ròng nhiều nhất

STT  Mã CK  KL Mua  KL Bán  Giá trị Mua
(nghìn đồng)
 Giá trị Bán
(nghìn đồng)
 Giá trị Bán ròng
(nghìn đồng)
1VIC112.300514.6008.647.41039.687.50031.040.090
2VHM117.700577.2007.796.86038.313.74030.516.880
3MSN45.100314.3004.841.69034.064.00029.222.310
4GAS9.000247.800929.79025.794.35024.864.560
5HPG577.8001.166.70021.596.35543.771.60522.175.250
6VNM70.000334.4004.884.39023.204.60018.320.210
7NVL59.200289.9004.562.60022.381.28017.818.680
8ACB56.800548.1001.626.12015.701.78514.075.665
9VJC6.500118.500803.90014.679.22013.875.320
10VCB45.100220.2003.411.99016.637.03013.225.040
Toàn cảnh tự doanh CTCK ngày 18.5.2022

Do xu hướng chung là bán ra, nên giá trị mua ròng của Top 10 cổ phiếu được tự doanh CTCK mua vào nhiều nhất bằng giao dịch khớp lệnh không đáng kể, nhiều nhất là VIB với chỉ hơn 4 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu được mua ròng trong phiên hôm nay là 42 mã. Phiên này, cổ phiếu DXG được CTCK mua ròng hơn 100 tỷ đồng thông qua giao dịch thỏa thuận.

Top 10 cổ phiếu trên HOSE được CTCK mua ròng nhiều nhất

STT  Mã CK  KL Mua  KL Bán  Giá trị Mua  Giá trị Bán  Giá trị Mua ròng
1VIB155.700 4.024.335 4.024.335
2PVT200.000 3.750.145 3.750.145
3STB1.056.400912.00023.344.14520.055.1453.289.000
3BCG140.0003002.738.5305.8052.732.725
5BMI58.8001001.727.2352.9601.724.275
6GMD20.2001001.033.3705.1001.028.270
7REE9.600 722.080 722.080
8PET20.000 649.530 649.530
9EIB16.300 511.940                  511.940
10VND19.000 465.055                  465.055
Top 10 cổ phiếu được tự doanh CTCK mua/bán ròng nhiều nhất

Toàn bộ dữ liệu mua bán cổ phiếu trên HOSE của các CTCK thông qua giao dịch khớp lệnh

Nguồn: HOSE

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube