Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 6-10/6/2022

Cổ phiếu DPC nổi bật nhất tuần qua khi tăng giá mạnh nhất trên 2 sàn HOSE vs HNX với gần 31%.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 1/6/2022

Cổ phiếu dòng thủy sản như IDI, VHC, ANV... gây chú ý hôm nay khi đồng loạt tăng giá trần và thu hút dòng tiền mạnh.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 30/5/2022

Cổ phiếu STB gây chú ý hôm nay khi dẫn đầu về khối lượng giao dịch, trong Top 4 về giá trị giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 3 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 12/5/2022

Cổ phiếu STB gây chú ý hôm nay khi giảm sàn, trong Top 3 về giá trị giao dịch, Top 2 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 11/5/2022

Cổ phiếu DIG gây chú ý hôm nay khi tăng giá trần, dẫn đầu về giá trị giao dịch và trong Top 3 về khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 4-6/5/2022

Cổ phiếu SGT gây chú ý tuần qua khi tăng giá mạnh nhất trên HOSE với 19%.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 4/5/2022

Cổ phiếu POW gây chú ý hôm nay khi tăng giá trần, trong Top 6 về giá trị giao dịch và Top 2 về khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 25-29/4/2022

Cổ phiếu FLC gây chú ý tuần qua khi tăng giá mạnh nhất trên HOSE với 33% và trong Top 3 về khối lượng giao dịch.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 4-8/4/2022

Cổ phiếu NVL gây chú ý tuần qua khi được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 7/4/2022

Cổ phiếu VPB gây chú ý hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch và khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 31/3/2022

Cổ phiếu VNM nổi bật nhất hôm nay khi trong Top 3 về giá trị giao dịch, được nước ngoài mua ròng nhiều nhất và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 29/3/2022

Cổ phiếu FPT nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần, dẫn đầu về giá trị giao dịch và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube