Top 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam từ trước đến nay

Kể từ năm 1995 đến nay, Top 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam luôn chỉ có hai cái tên ở vị trí số 1 là Nhật Bản và Hoa Kỳ.

Top 10 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất tháng 6/2022

Top 10 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất tháng 6/2022 đạt tổng kim ngạch trên 24 tỷ USD, chiếm đến 74% tổng giá trị xuất khẩu của tháng.

Top 10 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất tháng 5/2022

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, Top 10 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất tháng 5/2022 đạt giá trị 23,5 tỷ USD.

Top 10 nhóm hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất tháng 10/2021

10 nhóm hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất tháng 10/2021 có tổng kim ngạch 21,96 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 76% trong tổng giá trị xuất khẩu.

Top 10 nhóm hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất 9 tháng 2021

Top 10 nhóm hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất 9 tháng 2021 có tổng kim ngạch 184,9 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 76,8% trong tổng giá trị xuất khẩu.

Top 10 nhóm hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất tháng 9/2021

10 nhóm hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất tháng 9/2021 có tổng kim ngạch 20,8 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 76,9% trong tổng giá trị xuất khẩu.

Top 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam năm 2021 [Cập nhật tháng 8]

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam năm 2021 với tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 61,86 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm.

Top 10 nhóm hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất tháng 8 và 8 tháng 2021

10 nhóm hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất tháng 8/2021 có tổng kim ngạch 20,5 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 75,4% trong tổng giá trị xuất khẩu.

Top 10 nhóm hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất tháng 5 và 5 tháng 2021

10 nhóm hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất tháng 5/2021 có tổng kim ngạch 18,9 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 72,5% trong tổng giá trị xuất khẩu.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube