Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 24/3/2022

Cổ phiếu DXG gây chú ý hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, Top 4 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 23/12/2021

Cổ phiếu MSN nổi bật nhất hôm nay khi duy trì sắc xanh, dẫn đầu về giá trị giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 27/10/2021

Cổ phiếu KBC nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần, dẫn đầu về khối lượng giao dịch, trong Top 2 về giá trị giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 2 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật tuần 28/6-2/7/2021

Dòng cổ phiếu chứng khoán nổi bật nhất tuần qua như HCM, FTS, VDS khi thị giá đều tăng trên 10%.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 28/6/2021

Cổ phiếu TCB và HPG gây chú ý hôm nay khi tăng giá mạnh nhất trên VN30, dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật tuần 21-25/6/2021

Cổ phiếu NVL gây chú ý tuần qua khi tăng giá tới gần 16%, trong Top 9 về giá trị giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 2 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 25/6/2021

Cổ phiếu SSI gây chú ý hôm nay khi tăng giá trần, trong Top 2 về giá trị giao dịch, Top 3 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều nhất thứ 8 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 24/6/2021

Cổ phiếu CTG nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 3 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật tuần 14-18/6/2021

Cổ phiếu VPB gây chú ý tuần qua khi đứng trong Top 10 mã giảm giá mạnh nhất, dẫn đầu về giá trị giao dịch và khối lượng giao dịch, được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 5 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 17/6/2021

Cổ phiếu FLC gây chú ý trong hôm nay khi tăng giá trần, dẫn đầu về khối lượng giao dịch và trong Top 6 giá trị giao dịch nhiều nhất trên HOSE.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube