Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 19/5/2022

Cổ phiếu MSN gây chú ý hôm nay khi tiếp tục tăng trần và được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 18/5/2022

Cổ phiếu STB nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần, dẫn đầu về khối lượng giao dịch, trong Top 3 về giá trị giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 31/3/2022

Cổ phiếu VNM nổi bật nhất hôm nay khi trong Top 3 về giá trị giao dịch, được nước ngoài mua ròng nhiều nhất và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 23/3/2022

Cổ phiếu HQC gây chú ý hôm nay khi tăng giá trần và dẫn đầu về khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 8/3/2022

Cổ phiếu HPG gây chú ý hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 28/2-4/3/2022

Cổ phiếu OGC gây chú ý tuần qua khi tăng giá mạnh nhất trên HOSE với 38%.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 2/3/2022

Cổ phiếu MBB nổi bật nhất hôm nay khi trong Top 10 giảm giá mạnh nhất, dẫn đầu về giá trị giao dịch và khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 30/12/2021

Dòng cổ phiếu chứng khoán như CTS, VIX, APG, BSI... nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần và thu hút dòng tiền lớn.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 17/12/2021

Cổ phiếu VHM nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch và trong Top 8 về khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 3/12/2021

Cổ phiếu ROS nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần và dẫn đầu về khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 21/10/2021

Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm nay khi nằm trong số ít tăng giá trong rổ VN30, dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 21/9/2021

Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube