Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 21/3/2022

Dòng cổ phiếu bất động sản như NVL, PDR, DXG... nổi bật nhất hôm nay khi đồng loạt tăng trần và thu hút dòng tiền lớn.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tháng 9/2021

Cổ phiếu ASP nổi bật nhất trong tháng 9 khi tăng giá mạnh nhất trên HOSE với 94%.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 13-17/9/2021

Cổ phiếu TGG nổi bật nhất tuần qua khi tăng giá mạnh nhất trên HOSE với 40%.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 13/9/2021

Cổ phiếu KBC nổi bật nhất hôm nay khi trong Top 4 giảm giá mạnh nhất, Top 2 về giá trị giao dịch và dẫn đầu về khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 23-27/8/2021

Dòng cổ phiếu ngành dược phẩm như VMD, TRA, DHG, IMP... nổi bật nhất tuần qua khi tiếp tục tăng giá mạnh.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 24/8/2021

Cổ phiếu VHM nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, trong Top 4 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 2 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật tuần 26-30/7/2021

Cổ phiếu MSN nổi bật nhất tuần qua khi dẫn đầu về tăng giá trong rổ VN30, trong Top 10 tăng giá mạnh nhất trên cả sàn HOSE và được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 4.

Top 10 doanh nghiệp sụt giảm doanh thu năm 2020 trên HOSE

PLX đứng đầu sụt giảm doanh thu năm 2020 về giá trị tuyệt đối trong khi VJC đứng đầu về mức giảm tương đối. VJC, HVN và NVL là 3 doanh nghiệp có mặt trong Top 10 của cả hai…

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube