Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 25-29/4/2022

Cổ phiếu FLC gây chú ý tuần qua khi tăng giá mạnh nhất trên HOSE với 33% và trong Top 3 về khối lượng giao dịch.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 19/4/2022

Cổ phiếu DGC gây chú ý hôm nay khi trong Top 4 về giá trị giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 7-11/3/2022

Cổ phiếu RDP gây chú ý tuần qua khi tăng giá mạnh nhất trên HOSE với 36%.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 7/3/2022

Cổ phiếu DGC gây chú ý hôm nay khi tăng giá gần tối đa, trong Top 2 về giá trị giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 2 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 30/12/2021

Dòng cổ phiếu chứng khoán như CTS, VIX, APG, BSI... nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần và thu hút dòng tiền lớn.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 11/10/2021

Cổ phiếu SHB nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 4-8/10/2021

Cổ phiếu DLG nổi bật nhất tuần qua khi dẫn đầu tăng giá trên HOSE với 32% và trong Top 4 về khối lượng giao dịch.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 7/10/2021

Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 11/8/2021

Dòng cổ phiếu vận tải - logistic và phân bón tiếp tục nổi bật nhất hôm nay khi đa số tăng trần và xanh đậm.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 15/7/2021

Cổ phiếu SBT gây chú ý hôm nay khi là mã duy nhất trong rổ VN30 tăng trần.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube