Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 9/6/2022

Cổ phiếu ngành thép như NKG, HSG gây chú ý hôm nay khi tăng giá trần và thu hút dòng tiền lớn trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 31/5/2022

Cổ phiếu GAS nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần, trong Top 9 về giá trị giao dịch, được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 4 và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 19/5/2022

Cổ phiếu MSN gây chú ý hôm nay khi tiếp tục tăng trần và được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 9-13/5/2022

Cổ phiếu PDN tăng giá mạnh nhất trên HOSE tuần qua với 14%.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 12/5/2022

Cổ phiếu STB gây chú ý hôm nay khi giảm sàn, trong Top 3 về giá trị giao dịch, Top 2 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 4/4/2022

Cổ phiếu VND gây chú ý hôm nay tăng giá trần, trong Top 4 về giá trị giao dịch, Top 2 về khối lượng giao dịch và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 31/3/2022

Cổ phiếu VNM nổi bật nhất hôm nay khi trong Top 3 về giá trị giao dịch, được nước ngoài mua ròng nhiều nhất và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 24/3/2022

Cổ phiếu DXG gây chú ý hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, Top 4 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 10/2/2022

Cổ phiếu VIC nổi bật nhất hôm nay khi giảm giá mạnh nhất trong rổ VN30, trong Top 3 về giá trị giao dịch, được nước ngoài bán ròng nhiều nhất và tiếp tục nằm trong danh sách giao dịch…

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 4/1/2022

Cổ phiếu GEX nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần, dẫn đầu về giá trị giao dịch, trong Top 3 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 7 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 29/12/2021

Cổ phiếu MSN tiếp tục nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 23/8/2021

Dòng cổ phiếu chứng khoán như SSI, CTS, TVS, SHS nổi bật nhất hôm nay khi vẫn giữ nhịp tăng dù các chỉ số chính giảm sâu.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube