Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 6/6/2022

Cổ phiếu phân bón như DCM, DPM gây chú ý hôm nay khi tăng giá trần, thu hút dòng tiền và được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 25/4/2022

Cổ phiếu VCB gây chú ý hôm nay khi giảm điểm ít nhất trong rổ VN30 và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 30/12/2021

Dòng cổ phiếu chứng khoán như CTS, VIX, APG, BSI... nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần và thu hút dòng tiền lớn.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 23/12/2021

Cổ phiếu MSN nổi bật nhất hôm nay khi duy trì sắc xanh, dẫn đầu về giá trị giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 22/12/2021

Cổ phiếu MSN nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 21/12/2021

Cổ phiếu ROS nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần và dẫn đầu về khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 13-17/12/2021

Cổ phiếu DIG nổi bật nhất tuần qua khi tăng giá mạnh nhất trên HOSE với 33%.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 17/12/2021

Cổ phiếu VHM nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch và trong Top 8 về khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 16/12/2021

Ba anh em FLC - AMD - ROS nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần và trong Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 15/12/2021

Cổ phiếu ROS nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần, dẫn đầu về khối lượng giao dịch và trong Top 5 về giá trị giao dịch.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 14/12/2021

Nhóm cổ phiếu ngành thép như NKG, HSG, HPG... nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần và thu hút dòng tiền mạnh trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 13/12/2021

Các cổ phiếu họ FLC gồm FLC, ROS nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần và dẫn đầu về khối lượng giao dịch trên HOSE.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube