Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 16/3/2022

Cổ phiếu ASM gây chú ý hôm nay khi tăng trần trần, trong Top 5 về khối lượng giao dịch và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 10/2/2022

Cổ phiếu VIC nổi bật nhất hôm nay khi giảm giá mạnh nhất trong rổ VN30, trong Top 3 về giá trị giao dịch, được nước ngoài bán ròng nhiều nhất và tiếp tục nằm trong danh sách giao dịch…

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 21/12/2021

Cổ phiếu ROS nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần và dẫn đầu về khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 8-12/11/2021

Cổ phiếu DAG nổi bật nhất tuần qua khi tăng giá mạnh nhất trên HOSE với 40%.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 6/9/2021

Dòng cổ phiếu tôn thép như HSG, HPG, TLH... nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá mạnh, dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và trong Top 4 được nhà đầu tư nước ngoài mua…

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 30/8/2021

Nhóm cổ phiếu ngân hàng như CTG, TCB, STB, VCB... nổi bật nhất hôm nay khi dẫn dắt rổ VN30 tăng giá và được người ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 23-27/8/2021

Dòng cổ phiếu ngành dược phẩm như VMD, TRA, DHG, IMP... nổi bật nhất tuần qua khi tiếp tục tăng giá mạnh.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 12/7/2021

Cổ phiếu HPG gây chú ý hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 3 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 18/6/2021

Cổ phiếu PDR gây chú ý hôm nay khi được nước ngoài mua ròng nhiều nhất và trong Top 9 về giá trị giao dịch lớn nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 14/6/2021

Cổ phiếu SSI gây chý ý khi tăng giá mạnh trong rổ VN30 hôm nay, trong Top 3 về giá trị giao dịch, Top 9 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 6 trên…

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật tuần 31/5-4/6/2021

Cổ phiếu LPB nổi bật nhất tuần này khi giá tăng hơn 19%; trong Top 7 về giá trị giao dịch, Top 6 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 10 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 1/6/2021

Cổ phiếu HPG và VCB nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá mạnh nhất trong rổ VN30. Trong đó HPG nằm ở Top 2 về giá trị giao dịch, Top 3 về khối lượng giao dịch và được nước…

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube