Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 2/6/2022

Cổ phiếu MIG gây chú ý hôm nay khi tăng giá trần, được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 8 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 4-6/5/2022

Cổ phiếu SGT gây chú ý tuần qua khi tăng giá mạnh nhất trên HOSE với 19%.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 5/5/2022

Cổ phiếu TPB gây chú ý hôm nay khi tăng giá trần, được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 5 và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 4/5/2022

Cổ phiếu POW gây chú ý hôm nay khi tăng giá trần, trong Top 6 về giá trị giao dịch và Top 2 về khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 22/3/2022

Cổ phiếu DGC gây chú ý hôm nay khi tăng giá trần, trong Top 3 về giá trị giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 10/3/2022

Cổ phiếu FCM gây chú ý hôm nay khi tăng giá trần và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 7/3/2022

Cổ phiếu DGC gây chú ý hôm nay khi tăng giá gần tối đa, trong Top 2 về giá trị giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 2 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tháng 2/2022

Với mức tăng 64%, PTC là cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trên HOSE trong tháng qua.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 28/2-4/3/2022

Cổ phiếu OGC gây chú ý tuần qua khi tăng giá mạnh nhất trên HOSE với 38%.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 3/3/2022

Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm nay khi tăng trần, dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 3 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 1/3/2022

Cổ phiếu GVR gây chú ý hôm nay khi tăng giá mạnh nhất trong rổ VN30 và trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 28/2/2022

Dòng cổ phiếu thép gồm NKG, HSG, HPG... nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần và dẫn đầu về giá trị giao dịch trên HOSE.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube